Mój Andrew Taylor Still
2.jpg


Osobliwy tytuł dla osteopatycznego artykułu, aczkowiek jest on w swojej „Wesen” (esencji) całkowicie szczery…

Patrząc na dzisiejszych osteopatów stwierdzam, że należą oni do jednej z trzech kategorii, które określam jako: 
Nowocześni, Wyznawcy oraz Twardogłowi.

Grupę Nowoczesną definiuję przez niewielki lub całkowity brak zainteresowania lub uznania dla A.T. Still’a oraz jego pism. Członkowie tej grupy postrzegają zarówno Still’a, jak i jego pomysły, jako przestarzałe.

Mianem Wyznawców określam tych, którzy składają słowną ofiarę A.T. Still’owi, sprawiając że wierzymy, iż jest on dla nich ważny, ponieważ – niewątpliwie – jest ojcem założycielem naszej profesji. Ale kiedy Wyznawcy zapytani są o szczegóły staje się ewidentne, że w ich mniemaniu Still jest tak ważny, ponieważ wierzą (oczywiście) wyrwanym z kontekstu cytatom i opowieściom 
o mistycznej istocie. Wyznawcy w rzeczywistości nie przeczytali nic z oryginalnych pism Still’a. Ochoczo zaakceptowali jego opisy oraz interpretacje prac z drugiej ręki, uwieczniając te błędne informacje za pomocą głupich historyjek, które wzięli za pewnik bez weryfikacji.

Twardogłowi są zafascynowani wyjątkową postacią, jaką jest A.T. Still. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, miał tak dziwne i odmienne poglądy — posiadał też takie zaufanie i przekonanie do swoich pomysłów, że wdrożył je do życia, aby leczyć chorych. Szczerze mówiąc, zaliczam się do ostatniej grupy. Znam również kilku innych Twardogłowych — wyróżniających się, których prawdopodobnie na całym świecie jest jedynie garstka. Żadna nazwa nie jest adekwatna, aby opisać głęboko osadzony szacunek, którzy Ci ludzie mają dla A.T. Still’a. Również żadne z określeń nie potrafi wyrazić odwiecznego zadania Twardogłowych, aby wyjawić znaczenie słów Still’a (zarówno w jego, jak i naszych czasach).

Dlaczego poruszam temat „Mojego Andrew Taylor’a Still’a”? Ponieważ jest to jedyna wersja Andrew Taylor’a Still’a, o której mogę mówić. Jedyny Still, z którym czuję więź. Czy jest prawdziwy? Prawdopodobnie nie, ale w moim zamyśle, obiektywna rzeczywistość jest jedynie maleńką częścią tego, co ludzie uważają za swoje pomysły. Indywidualne postrzeganie jest naszą jedyną rzeczywistością i w tych kwestiach, podobnie jak w przypadku kamienia, możemy 
za pomocą dłuta rozbić tę percepcję na wióry, z dala od naszego całego życia — i powoli pojawi się pewna Forma. Dla niektórych ta Forma może być dziełem sztuki, a dla innych zwykłym, zbierającym kurz śmieciem.

Wydaje mi się zatem, że mogę się wypowiadać o perspektywie tylko wtedy, gdy jest ona w trakcie procesu twórczego — w surowej Formie. Kontynuując prace polerskie, każdego dnia ujawnią się nowe szczegóły…

„Mój A.T. Still” był osobliwym mężczyzną, ukształtowanym przez specyficzne środowisko i czasy, w których żył. To co mam wspólnego z osobą, którą pieszczotliwe nazywam „Drew” to bycie człowiekiem spędzającym czas w Naturze oraz stanie się spostrzegawczym z konieczności. Prawdziwa Natura nie ma nic wspólnego ze spacerem po parku, gdzie przytulasz drzewa. Natura jest surowa, dzika i prawdziwa; nie ma sentymentów, ani uczuć; nie ocenia, po prostu jest. Złożoność interakcji Natury zwykle jest redukowana do kilku bezsensownych prawd: organizmy muszą nieustannie przystosowywać się, aby przetrwać; ewentualnie prokreować; żyją 
w określonych ramach czasu, potem znikają, aby stworzyć miejsce dla nowych organizmów i nowej złożoności. Krąg wiecznie zmieniających się środowisk i systemów jest stały i wieczny. „Jedyną trwałą jest ciągła nietrwałość lub zmiana.”

Jest dużo więcej finezji, subtelności i delikatności w tych wiecznie zachodzących procesach 
i równowagach, niż ktokolwiek niezaznajomiony z dziką Naturą mógłby podejrzewać. Przebywanie w tym środowisku naucza, że wszystko w Naturze — bez względu na to czy jest to minerał, warzywo, czy zwierzę — zachowuje się odpowiednio do pewnych praw. Jest jeden podstawowy Mechanizm, który ujmuje wszystkie algorytmiczne drzewa zasad — tak często nazywane „Prawami Natury”. Chwała, szacunek, marzenie i oczywiście ogromne zaufanie, które rozwija się dla Mechanizmu Natury możliwe są tylko przez spędzanie dużej ilości czasu w surowej prawdziwej Naturze oraz pilność i dociekliwość. Trzeba poszerzać zdolności obserwacyjne w każdej minucie mikrokosmosów, aby nigdy nie stracić z oczu „większego obrazu”. Jeśli ktoś nie stosuje się do tych zasad, jego osobista data ważności jest ustalona.

Ten osobliwy mix zdolności zaprowadził „Drew” do głodu wiedzy i zrozumienia wszystkiego przez pojmowanie Mechanizmu Natury.

Wynikiem tej analizy jest “contradictio in terminis”: „Drew” kochał indywidualność, idee oraz koncepcje za ich prawdę, jako stworzenia i kreacje Natury, ale gardził wszystkim, co odwiodło ludzi od Mechanizmu Natury — bez względu na to, czy były to koncepty, idee, czy grupy.

„Drew” tak głęboko wierzył w Mechanizm Natury, że poświęcił życie na próbach opracowania sposobu postępowania w zgodności ze swoimi przekonaniami i Mechanizmem Natury. „Mój Andrew Taylor Still” był prawdziwym człowiekiem – szczerym wobec siebie oraz oddanym 
w miłości do Natury i życia – nawet w obliczu wiejących w twarz przeciwnych wiatrów, przed którymi stawiała go cywilizacja i współczesne społeczeństwo. Do wymienionych niepomyślnych wiatrów zaliczały się „heroiczna medycyna”, Wojna Domowa, ewolucja „nowoczesnej nauki”, eugenika lub „doskonalenie gatunków” oraz następujący po nich ciąg zmian podczas jego życia. Był tak oddany swoim wierzeniom, że uprzedził kolegów po fachu pisząc do D.O. Artura Hildreth’a: „Nie możesz obawiać się naszych wrogów, którzy kwestionują każdy postęp, który wdrażamy. Nie mogą wyrządzić nam krzywdy, ich kopniaki są jedynie szczęściem w nieszczęściu. Największym niebezpieczeństwem dla nas, będącym w rzeczywistości jedynym zagrożeniem dla przyszłości Osteopatii, jest popełnianie błędów przez praktyków, będących naszymi przyjaciółmi.” [2,3]

Według „mojego Still’a” osteopatia odnosi się do głębi i prawdy życia oraz postępowania zgodnie 
z Mechanizmem Natury w odniesieniu do zdrowia i choroby. W oczach Still’a [4], sukces osteopatii oraz idące za tym sukcesem uznanie w społeczeństwie, zależą od prawdziwego poszanowania tej wizji, a nie odwrotnie.

„Mój Still” uznał, że w Naturze Funkcja (t.j. zachowanie) w pierwszej kolejności pojawia się, jako rozwiązanie problemu – jest „polarnością w przestrzeni i czasie”. Kiedy Funkcja jest skuteczna przez wystarczająco długi czas w odpowiednim środowisku to w jej wyniku powstaje określona Struktura. Ale wtedy następuje zmiana – Struktura zaczyna kierować lub sterować Funkcją. Jest to forma specjalizacji, która zmniejsza zdolności adaptacyjne i możliwości Funkcji… utrata potencjału oraz potęgi. Dla Funkcji zdrowotnych jest to hazard (ze względu na utratę zdolności adaptacyjnych). Teraz, kiedy Struktura jest obecna, wymaga określonego środowiska, a zatem specyficznych warunków, aby utrzymać optymalny potencjał lub zdrowie.

Przykładowo: W przypadku embrionu, duża różnica stężenia spowoduje przepływ w macierzy międzykomórkowej (dyfuzja), kiedy ten przepływ jest wystarczająco silny, ma jasno określony kierunek i trwa wystarczająco długo to staje się trajektorią (funkcją). Ale wewnątrz i dookoła tej trajektorii naczynia będą się samodzielnie organizować (struktura). Gdy już (struktura) zostanie uformowana przez naczynia, zaczyna sterować trajektorią.

„Mój Still” właśnie tutaj widział zadanie dla osteopatów – utrzymywanie swobody Struktury tak, aby Funkcja miała optymalne warunki i środowisko do wyrażania siebie (t.j. prawidłowa, harmonijna, zdrowa Forma). Ten koncept jest bardzo ważny, ponieważ ujawnia możliwości „Mojego Still’a” w pojmowaniu wymiarów – takich jak „jedna tysięczna cala” [4] … nie tylko ohydnej mechaniki, ale również stanów subtelnej równowagi tkankowej w mikrokosmosie.

„Mój Still” jest głodny postępu w nauce – faktów i pomysłów. „Drew” nie jest przeciwny rozwojowi naukowemu i ewolucji. Wręcz przeciwnie, były to jedne z filarów, które ukształtowały podstawy jego osteopatii. Jednakże zdawał sobie sprawę z ryzyka i zagrożenia porwaniem 
i zwiedzeniem przez pseudonaukę i trendy w akademickim świecie, które są tak nasycone chorym (t.j. nie-Naturalnym) aspektem społeczeństwa, które odciąga od prawdy – Mechanizmu Natury. „Mój Still” jest bardzo ostrożny wobec tych odbiegających trendów. „Mój Still” kochał „Formę, jako niepodzielną jedność Funkcji i Struktury” oraz ufał fundamentalnym prawom samoorganizacji oraz samouzdrawiania.

„Mój Still” upomina nas – w każdych okolicznościach – aby pozostać oddanym opartej na Naturze filozofii oraz Naturalnemu Mechanizmowi. Te prawdy pełnią rolę kontroli bezpieczeństwa, aby nie dać się ponieść pseudonaukom oraz ukrytym motywom, takim jak uznanie w społeczeństwie, status 
i budowanie ego.
„Mój Still” jest pełen uznania dla Natury, a istoty ludzkie postrzega nie jako coś poza lub ponad nią, ale jako produkt, wynikający ze złożoności Natury oraz harmonii – równowagi Natury.

„Mój Still” dostrzega zagrożenia wynikające z wymuszeń, które zwykle zdarzają się, gdy przestaje się być ostrożnym, świadomym lub pokornym. Zwraca uwagę, że konieczne jest, aby stać się integralną częścią Mechanizmu Wszechświata, zamiast próbować wynieść się ponad niego.

„Mój Andrew Taylor Still” był osobliwym mężczyzną w szczególnym środowisku. Zdaję sobie sprawę, że nigdy nie będę w stanie w pełni go zrozumieć. Niemniej jednak, postęp nauki i filozofia „Drew” wciąż będą służyć dożywotnią siecią błyskotliwych porad. Najbardziej przynaglającą wiadomością „mojego Still’a” pozostaje: „osteopata przez całe życie jest uczniem… Natury.” Zamierzam zatem kontynuować dłutowanie mojego kamienia, polerować go i odkrywać jego wspaniałości, aż osiągnę swoją osobista datę ważności…

Dziękuję ci, Drew, za ten dar, twoje poglądy i zastosowanie prawdy… A co z grupą Nowoczesną oraz Wyznawców?

Grupa Nowoczesna nie jest ważna, ponieważ jest autodestrukcyjna w swojej istocie. Jeśli ignorujesz swoją własną historię, a nawet zaprzeczasz jej istotności, będziesz kumulował błędy Formy tak gwałtownie, że selekcja naturalna dopadnie cię za twoje zachowanie… nie wygrasz 
z Prawami Natury.

Wyznawcy wierzą w cokolwiek wybiorą, okazując brak autentycznej osobistej ciekawości. Reprezentuje to najgorszą stronę ludzkości… wyznawanie z niewielkim lub całkowicie bez zrozumienia… bez kwestionowania samego siebie i bez samoświadomości. Jest to „koszmar mojego Still’a”.

Władcy tyrani nie są najgorszymi, jakich stworzyła ludzkość. To określenie należy raczej do olbrzymiej masy zwolenników i wierzących, którzy nie przejmują się i nie kwestionują, a którzy po prostu wierzą i akceptują wymówki tyranów. Ta sama grupa wierzących, którzy ponoszą rzeczywistą odpowiedzialność za tyrańskie działania, wściekle poszukuje winnych, aby osądzać 
i karać, gdy spadnie na nich nieuchronny opór wobec tyranii. W ten sposób mogą spać spokojnie, wmawiając sobie, że postąpili słusznie, nie oglądając się na własną odpowiedzialność. I mogą dalej kontynuować nieostrożne wyznawanie.

Podejrzewam, że „mój Still” chciał obudzić takich Wyznawców, ale od samego początku było prawdopodobne, że będzie to przegrana bitwa. Prawdopodobnie „mój Still” pokazał swoją najbardziej błyskotliwą stronę, kiedy napisał: „Nigdy się nie poddawaj, ale giń w ostatnim rowie. To wojna nie dla podboju, popularności czy władzy. To agresywna kampania na rzecz miłości, prawdy i ludzkości.”
Max Girardin z równin Halle

1. American Pioneer Frontier, “libertariański” garnek do gotowania, w którym na okrągło wiele pomysłów, filozofii oraz koncepcji duchowych było duszonych, zmienianych oraz odnawiało się 
w nowych smakach. Ze względu na to, że autor tekstu nie jest Amerykaninem zdaje sobie sprawę, że nigdy nie będzie w stanie pojąć tej konkretnej części Drew.
2. Hildreth Arthur, The lengthening shadow of A.T. Still, 1938 Simpson Printing Company P. 21
3. Inter Linea: The Journal of Osteopathic Philosophy, Vol 2, number 3, September 2000, pg 1, 10-12 4
4. Philosophy and Mechanical Principles of Osteopathy, A.T. Still, Hudson- Kimberly Pub. CC Kansas City , MO, 1902, p 18

Autor: Max Girardin
Data publikacji: 27.12.2018r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl